sk cs

Fakturačné údaje

Sídlo

All Experience s.r.o.
Ke Kablu 289/7
102 00 Praha - Dolní Měcholupy
IČ: 03533646
IČ-DPH: CZ03533646

Korešpondenčná adresa
Všetku korešpondenciu prosím zasielajte na adresu
Zákaznického centra.

Platca DPH
All Experience s.r.o. je platca dane z pridanej hodnoty.

Osvedčenie o registrácii k DPH Osvedčenie o registrácii k DPH

Obchodný register
Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Prahe, vložka 232895, oddiel C.

DMK consulting, s.r.o. - výpis z obchodného registra Výpis z obchodného registra

ENVI-PAK
Spoločnosť DMK consulting, s.r.o. je členom systému Zeleného bodu v SR a plní povinnosti v oblasti recyklácie odpadov z obalov.

Osvědčenie o zapojení DMK consulting, s.r.o. do systému Zeleného bodu ENVI-PAK Osvedčenie ENVI-PAK AB-1240841/2009


V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.