sk cs

Prečo nepoužívať ocot ani kyselinu citrónovú?

Používanie bežných prípravkov založených na octu lebo kyseline citrónové má nepríjemné vedľajší účinky.

Pomalé odvápňovanie

Odvápňovanie kyselinou citrónovou lebo octom je až 10-krát pomalšie než pomocou produktov durgol®. Niektoré prípravky, napríklad vo forme tabliet alebo prášku, sa musia pred ich použitím dodatočne pripraviť.

Zníženie výkonu spotrebičov a ďalšie riziká

Odlúčené nedostatočne rozpustené usadeniny spolu so zvyškami nedostatočne rozpusteného prípravku sa môžu formovať a upchať vnútorné vedenia a jemné armatúry domácich spotrebičov. To znižuje ich výkon a zvyšuje riziko ich poškodenia. Pri nesprávnom alebo nedostatočnom dávkovaní sa zvyšuje aj riziko pre majetok a zdravie ich prevádzkovateľov.

Zápach či poškodenie plastov

Odvápňovanie octom lebo jeho výťažky nepríjemne zapácha vďaka kyseline octovej. Plastové diely domácich spotrebičov, ktoré prídu do styku so zapáchajúcim prípravkom, môžu nežiaduci pach vstrebať a ovplyvňovať ďalej chuť a vôňu pripravovaných nápojov. Niektoré diely môžu byť nešetrným pôsobením koncentrovaných kyselín poškodené.  

Ohrozovanie životného prostredia a zdravia spotrebiteľov

Aby bol odvápňovací účinok aspoň čiastočný, musia byť bežné prípravky založené na organickej kyseline (používajú sa napr. octová, mliečna, citrónová, vinná, mravčia) dávkované vo vysokých koncentráciách, prekračujúcich zákonné limity pre značenie nebezpečných látok. Tieto prípravky sú značené ikonou Xi – dráždivý. Nadužívanie takýchto prípravkov zbytočne zaťažuje životné prostredie a vystavuje riziku aj spotrebiteľa pri ich užívaní.   

Korózia materiálov

Bežné odvápňovacie prípravky, najmä v tabletách či prášku, neobsahujú inhibítory korózie - ochranné látky, ktoré chránia odvápňované povrchy pred korozívnymi účinkami kyselín.

Pokiaľ je správne dávkovaný, zaisťuje ideálny odvápňovač rýchle a dôkladné odvápnenie a pritom poskytuje maximálnu ochranu odvápňovaným povrchom i vnútorným súčastiam.