sk cs

Prečo je dôležité pravidelne odvápňovať?

Vodný kameň môže spôsobiť celú kopu problémov.

Vápenaté usadeniny v armatúrach

Trvalé poškodenie

Vodného kameňa bez pravidelného odvápňovania stále pribúda a nakoniec upchá a skoroduje vnútorné časti domácich spotrebičov. Následkom toho môže dôjsť k ich trvalému poškodeniu. Isté riziko s toho tiež môže plynúť i pre zdravie a majetok užívateľa.

Tepelné straty a prehrievanie

Vodný kameň zhoršuje prenos tepla a tým spôsobuje nesprávnu funkciu domácich spotrebičov, ktoré sa môžu prehrievať. U prístrojov dochádza k tepelným stratám, v príprave nápojov dochádza k pomalej príprave a ku zhoršeniu kvality nápojov.

Zvýšenie spotreby elektriny

Vodný kameň zvyšuje spotrebu elektriny spotrebičov, zbytočne tak zaťažuje životné prostredie.

Strata záruky

Moderné prístroje pracujúci na princípu ohrevu vody, napríklad kávovary alebo parné trúby, majú indikátor potreby odvápniť alebo výrobcom stanovené doporučené intervaly. Bez ohľadu na to, akú používate vodu poprípade filter, musí byť elektrospotrebič raz za čas odvápnený, ak nestanoví výrobca prístroje inak, napríklad pokiaľ používate priemyslový zmäkčovač vody a prístroj pre profesionálne použitie s robustnou vnútornou konštrukciou. Pokiaľ však užívateľ ignoruje ukazovateľ potreby odvápniť alebo podobne zanedbáva údržbu prístroja, hrozí tomuto prístroju trvalé poškodenie a jeho majiteľovi strata záruky.

Aby ste zaistili dlhú životnosť svojich spotrebičov, je dôležité ich pravidelné a včasné odvápňovanie.